We believe that educational experiences gradually lead to the knowledge, attitudes, beliefs, and values that students will carry with them for lifelong. Whether your child is with us for all year or just a few weeks over the summer, they will enjoy a new standard in private education with a dedication to excellence permeating every aspect of the experience. Through innovative, challenging, and enriching programs, Westhill Academy spans academics, performing arts and sports, students leave with experiences and memories that build confidence and a love of learning. As Westhill Academy, we are proud to announce that we are conducting our one of a kind summer camp in Istanbul Turkey.

Düşünme Uzmanları: Yapabilirim


Yaş Grubu: Ana Okulu ve 1.Sınıf
Genç liderlerin başarısızlığın üstesinden gelme, hedefler belirleme, ve olumlu bakış açısı oluşturma becerilerini geliştirmek amaçlıyan bir program.

Yenilikçiler: Düşünme Tasarımı


Yaş Grubu: 2. ve 3. Sınıflar
Genç liderlerin, uyarlanabilirlik ve yenilik becerilerini geliştirmek için meraklarını ve hayal güçlerini keşfetmeleri için tasarlanan bir program.

Girişimci Zihniyet: Durdurulamazım


Yaş Grubu: 4. ve 5. Sınıflar
Bir iş fikri geliştirmek için yaratıcılıklarını ve eleştirel düşüncelerini kullanmak isteyen genç liderler için tasarlanan bir program.

Çocuklar ve Canvas


Yaş Grubu: Tüm katılımcılar
Yaratıcılığı teşvik etmek ve bağımsız düşünmeyi teşvik etmek için yenilikçi fikirlerini keşfetmek isteyen genç liderler için bir program.

S.T.E.A.M’ers


Yaş Grubu: Tüm katılımcılar
Uyarlanabilirlik, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek için çocukların meraklarını ve yaratıcılıklarını keşfetmeleri için bir program

Westhill Academy Yaz Okulu Haftalık Örnek Programı